Atsinaujinanti energija randa savo vietą Marijampolėje

UAB „Mokana“ technologinį potencialą sudaro įvairios paskirties metalo apdirbimo įrengimai, ir aukštos kvalifikacijos inžinerinis – techninis personalas bei darbininkai galintys našiai ir kokybiškai atlikti prisiimtus įsipareigojimus klientams. Gaminama produkcija ir paslaugos tenkina Lietuvos įmonių poreikius, nemaža dalis tenka Europos sąjungos šalims.

Projekto vertė 158 166,00 eurų, iš kurių 110 716,00 yra finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, likusią dalį sudaro įmonės lėšos.
Įmonės įgyvendinimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Mokana“ – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Mokana“ įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Norint įgyvendinti minėtą tikslą planuojama įsigyti 150kW galingumo saulės fotoelektrinę, kuri bus naudojama pasigaminti energijai iš saulės vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms esančioms netoliese ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Naujos įrangos įsigijimas sumažins
užterštumo lygį, taip pat prisidės prie klimato kaitos švelninimo.